شاخص کل بازار سرمایه که روز گذشته ریزشی بود، امروز به مدار صعود برگشت و بیش از 13 هزار واحد رشد کرد.

ادامه خبر