کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با کرونا در اطلاعیه ای موارد مهمی از طرح فاصله گذاری هوشمند برای اطلاع عموم مردم منتشر کرد.

ادامه خبر