عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن گفت: قاعدتا شرایط قیمت گذاری خودرو برای سال ۹۹ تغییر خواهد کرد اما هنوز جزئیات آن مشخص نشده است.

ادامه خبر