یک کارشناس بازار مسکن معتقد است که برخی افراد هزینه باکلاس بودنشان را می پردازند و آن را به جیب سازندگان واحدهای لوکس می ریزند. او مدعی ...

ادامه خبر