رییس جمهوری گفت: شرایط وام با نرخ چهار درصد برای 4 میلیون خانوار از اقشار کم درامد به زودی اعلام می شود.

ادامه خبر