3 شرکت خودروسازی آلمان یعنی آئودی، مرسدس -بنز و فولکس واگن با پیوستن به کارزار تشویق مردم به رعایت فاصله اجتماعی و ماندن در ...

ادامه خبر