نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان سال 98 نشان می دهد که از میان 31 استان کشور کدام استانها بالاترین و کمترین نرخ بیکاری را داشته اند.

ادامه خبر