اتحادیه اروپا با اختصاص صد میلیارد یورو از کشورهای عضو برای حل بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا حمایت می کند. رئیس کمیسیون این ...

ادامه خبر