بیماری همه گیر کووید19 کسب و کارهای زیادی را در سراسر جهان از پا انداخته اما در مقابل به فعالیت شماری از استارت آپ ها به شدت رونق بخشیده ...

ادامه خبر