همه چیز از شکست مذاکرات اوپک و غیر اوپک آغاز شد؛ جایی که روسیه (عمده ترین تولیدکننده نفت غیر اوپک) پیشنهاد عربستان ...

ادامه خبر