​ با ابلاغ ستاد مقابله با کرونای شهرداری تهران و برای جلوگیری از تجمع کارگران ساختمانی و گسترش شیوع بیماری، فعالیت های ساختمانی ...

ادامه خبر