رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری بر مشارکت فعال بانک ها در اجرای طرح ارائه تسهیلات به کسب وکارهای ...

ادامه خبر