در حالی که اسفند ماه سال گذشته بازار مسکن تهران به دلیل شیوع ویروس کرونا از کاهش تعداد معاملات رنج می برد، اما قیمت مسکن روند صعودی ...

ادامه خبر