مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت:  دولت با پرداخت کارکرد ویژه از افرادی که بخواهند جایگاه ...

ادامه خبر