مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبر داد: تسهیلات انبوه سازان حرفه ای در تهران 250 میلیون تومان شد.

ادامه خبر