عضو هیئت مدیره عمران پرند از آغاز ساخت بخشی از پروژه های طرح ملی مسکن این شهر خبر داد. صمیمی فر اواخر سال گذشته هزینه ساخت هر ...

ادامه خبر