چرخ و فلک شهربازی لونا پارک ائل گولی تبریز عصر دوشنبه اول آبان ماه موجب شد تا پدر و مادر خانواده ای در تبریز جان خود را از دست دهند.