آیات عظام ˈلطف الله صافی گلپایگانیˈ، ناصر مکارم شیرازیˈ و حسین نوری همدانیˈ از مراجع عظام تقلید در قم در پاسخ به استفتایی، نظر خود را در باره کنترل جمعیت بیان کردند.
در این استفتاء آمده است: ˈدر وضعیت کنونی با توجه به سوء استفاده مشرکان و مخالفان اهل بیت(ع) از طرح کنترل جمعیت، وظیفه دولتمردان، رسانه ها، مطبوعات، اساتید حوزه و دانشگاه، نویسندگان و گویندگان و تمام ارادتمندان مکتب امیرالمومنین(ع) و فرزندان معصوم (ع) ایشان و پیروان ولایت فقیه که ادامه ولایت امیرالمومنین(ع) است، به منظور تحکیم بنیان خانواده ها و حفظ بافت سیاسی و اجتماعی کشور امیرالمومنین(ع) چیست؟ˈ

آیتالله صافی گلپایگانی در پاسخ به این استفتاء اعلام کرد: ˈدر اسلام و تعالیم سازنده آن که همه جوانب حیات بشر را شامل است، داشتن اولاد و فرزندان متعدد مورد تشویق و ترغیب است و تا حدی تاکید شده است که حضرت رسول اکرم(ص) به کثرت امت خود بر امم دیگر مباهات میفرمایند، ثواب هایی که در تولید مثل و تربیت اولاد برای پدر و مادر مقرر شده است، به قدری جالب و عظیم است که سزاوار نیست والدین با جلوگیری در بارداری، از این همه ثواب خود را محروم سازند و آن را کنترل کنندˈ.

آیتالله مکارم شیرازی نیز در پاسخ این استفتاء بیان کرده است: ˈدر تمام مواردی که کنترل موالید سبب تغییر بافت جمعیت و ضربه زدن به مبانی مکتب اهل بیت(ع) میشود، همه وظیفه دارند در حد توان خود جلوی این معضل را بگیرندˈ.

همچنین در پاسخ آیت الله نوری همدانی آمده است:ˈدر چنین شرایطی وظیفه پیروان اهل بیت(ع) این است که با رعایت موازین شرعی و مقررات حکومت اسلامی، از امکانات خود استفاده کنند و اجازه ندهند چنین امری واقع شود و مسوولان و رسانه ها و دانشمندان وظیفه دارند مردم را آگاه کنند و خطر آن را برای مردم توضیح دهندˈ.