اکنون با گذشت چند هفته از ابلاغ این مصوبه نه تنها خبری از کاهش قیمت خودرو در حاشیه بازار یا نمایندگی های رسمی شرکت های خودروسازی نیست بلکه عملا فروش نقدی خودرو توسط خودروسازان متوقف شده است.با این شرایط چندی پیش شورایعالی رقابت از بررسی افزایش اخیر قیمت خودرو خبر داده بود. همشهری با جمشید پژویان، رئیس شورای عالی رقابت گفتوگو کرده است.

نتایج بررسی افزایش اخیر قیمت خودرو در شورایعالی رقابت چه بوده است؟موضوع افزایش اخیر قیمت خودرو در جلسه دو هفته پیش شورایعالی رقابت مطرح شد و این شورا تشخیص داد که این شیوه افزایش قیمت از مصادیق انحصار است و مقرر شده تا مرکز ملی رقابت در این زمینه مطالعات لازم را انجام داده و نتیجه این گزارش را به شورای عالی رقابت ارائه کند.یعنی افزایش قیمت های اخیر خودرو از نظر شورایعالی رقابت تخلف محسوب میشود؟بله. این افزایش قیمتها تخلف بوده و از این پس هیچ دستگاهی اجازه افزایش قیمت خودرو بدون هماهنگی با این شورا را ندارد.شورا چه اقدامی برای برخورد با این تخلف انجام خواهد داد؟با تشکیل جلسه بعدی شورا و ارائه دستورالعمل قیمت های جدیدی برای خودرو تعیین خواهد شد و بدیهی است که رعایت این قیمت ها توسط شرکت های خودروسازی الزامی است.با این روند احتمال بازگشت قیمت خودرو به قیمت های قبلی تا چه حد است؟این احتمال وجود دارد.چه سازوکار اجرایی مشخصی برای نظارت شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو درنظر گرفته شده و نقش کمیته قیمت گذاری خودرو چه خواهد بود؟اگر مسئولان قانون مدار بودند پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و پیش بینی صورت گرفته در ماده 92 مبنی بر فسخ شدن وظایف همه دستگاه های دولتی تنظیم بازار باید این دستگاه ها خود به خود از دخالت در قیمت گذاری هایی که برخی بنگاه ها به دلیل عدم آگاهی به این دستگاه ها ارجاع میدهند خودداری کرده و با عدم دخالت موضوع را به شورای عالی رقابت ارجاع دهند. نهادینه شدن این موضوع نیازمند زمان است و به تدریج این شیوه نگرش اصلاح و مشکلات ناشی از اینگونه قیمت گذاری ها مرتفع خواهد شد.در جدول زیر فاصله میان عرضه نمایندگی ها و قیمت های مصوب سازمان حمایت قابل مشاهده است: