اقتصاد ژاپن پس از انقباض چشمگیر در سه  ماهه پایانی سال 2019، در آستانه رکود قرار گرفته است.

ادامه خبر