قیمت نفت روز پنج شنبه تحت تاثیر افزایش شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا خارج از چین که نگرانی ها نسبت به آسیب های اقتصادی را تشدید ...

ادامه خبر