رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اعلام کرد: در راستای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، تمهیدات بسیاری از مرزها تا پایانه های مسافری و ...

ادامه خبر