برخی اوقات مشاهده می کنیم که روند افزایشی قیمت های مقاطع طویل فولادی در بازار داخلی را مرتبط با تحلیل های وابسته به تورم ارائه ...

ادامه خبر