رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس از کاهش 30 تا 35 درصدی فروش رستوران ها در روزهای اخیر و در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد و ...

ادامه خبر