چرا رئیس جمهوری اعلام کرد که از روز شنبه همه چیز طبق روال عادی خواهد شد؟ چه اتفاقی افتاده است که مردم می توانند بدون دغدغه زندگی عادی خود ...

ادامه خبر