ادامه همه گیری ویروس عامل بیماری کووید 19 در بیش از 13 استان کشور کار را برای نقل و انتقال بار و مسافر از داخل به خارج از ایران سخت و حتی ...

ادامه خبر