دخل و خرج شان در پایان هر ماه با هم جور در‏نمی آید. یک روز بر سر هزینه اجاره خانه لنگ می مانند و روز بعد تامین کالاهای اساسی ...

ادامه خبر