رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ورود ابزار فروش تعهدی به بازار سرمایه از فردا خبرداد وگفت: این ابزار در کمیته فقهی سازمان با عقد وکالت و ...

ادامه خبر