نخست وزیر اسرائیل با انتشار پست هایی به زبان های عبری و عربی در شبکه «فیسبوک» وعده برای برقراری پرواز مستقیم از فلسطین اشغالی به مکه مکرمه را داد.

ادامه خبر