تعرفه های جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که مراحل پایانی تصویب توسط رئیس قوه قضائیه را می گذراند، سال 99 ابلاغ می شود.

ادامه خبر