معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن از اواسط اسفند ماه آغاز می شود و در این دوره سهمیه ...

ادامه خبر