مرکز آمار متوسط قیمت هر متر زمین یا خانه کلنگی در تهران را 18 میلیون و 733 هزار تومان اعلام کرد که نسبت به پارسال بیش از 86 درصد افزایش یافته است.

ادامه خبر