استاندار خوزستان گفت: با مصوبه دولت، همه خودرو های پلاک اروندی دپو شده در گمرک خرمشهر ترخیص می شوند.

ادامه خبر