منابع خبری مختلف گزارش کرده اند که چندین راکت در نزدیکی سفارت ایالات متحده آمریکا در منطقه سبز بغداد اصابت کرده است.

ادامه خبر