پس از اعلام خبر توقف تولید پراید، شرکت خودروسازی سایپا، خودروهای رهام و تیبا را جایگزین آن اعلام کرده است.

ادامه خبر