شهر مشهد در زمان افشاریان پایتخت ایران بوده است. مشهد 351 کیلومتر مربع مساحت دارد و وسیع ترین شهر ایران بعد از تهران است. شهر مشهد در طول تاریخ از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل ...

ادامه خبر