دانشمندان برای اولین بار در قاره جنوبگان دمای بیشتر از ۲۰ درجه سانتیگراد ثبت کردند، ثبت دمایی که به نگرانی ها از تغییرات آب و هوایی دامن می زند.

ادامه خبر