مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی مازندران از تعیین قیمت 45 هزار ریال برای هر کیلوگرم پرتقال تامسون ذخیره شده شب عید در استان خبر داد و ...

ادامه خبر