روز گذشته شرکت خودروسازی فردا از جدیدترین محصول خود با نام SX6 رونمایی کرد.

ادامه خبر