رئیس جمهوری آلمان روز جمعه با انتقادی کم سابقه از سه قدرت بزرگ جهان آمریکا، چین و روسیه را متهم کرد که به بی اعتمادی و عدم امنیت جهانی دامن می زنند.

ادامه خبر