یک بانک ایتالیایی که اخیرا برخی حساب های مشتریان ایرانی خود را بسته است، دلیل این رویکرد را «هزینه بر» بودن کنترل حساب ایرانیان اعلام کرد.

ادامه خبر