بانک ملت در آذرماه با وجود آنکه 16 درصد از تسهیلات خود را به تسهیلات ارزی اختصاص داده، اما سهم تسهیلات مشارکت مدنی همچنان چشمگیر ...

ادامه خبر