امروز در بازارهای جهانی خبر افزایش جانباختگان ویروس کرونا قیمت فلز زرد را 7.5 دلار افزایش داد.

ادامه خبر