اتحادیه فدرال توسعه گردشگری آلمان اعلام کرده که گردش مالی صنعت گردشگری این کشور سالانه حدود 300 میلیارد یورو است. طبق آمار انتشار ...

ادامه خبر