مجلس سنای آمریکا به زودی طرح محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور برای جنگ احتمالی با ایران را بررسی می کند.

ادامه خبر