شیوع ویروس مرگبار کرونا خودروسازی چین و جهان را به مرز تعطیلی کشانده است. در حالی که آمار مبتلایان و قربانیان این ویروس رو به افزایش ...

ادامه خبر