سوبارو از کانسپتی رونمایی کرده که ایده ای از ظاهر شاسی بلند جدیدش را نمایش می دهد. این کانسپت که شرکت هنوز برایش نامی انتخاب نکرده ...

ادامه خبر