مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: اشکال در پرداخت مابه التفاوت ریالی سهمیه سوخت خودرو برخی آژانس ها، تاکسی های اینترنتی و ...

ادامه خبر