رئیس کل بانک مرکزی از جدا سازی حساب های بانکی شخصی و تجاری بعنوان یکی از برنامه های این بانک خبر داد و به تشریح دلایل محدودیت ...

ادامه خبر