بریجستون، تولید کننده ژاپنی لاستیک می گوید که با عرضه لاستیک بدون هوا برای ماشین های باری، می خواهد اولین شرکتی باشد که این ...

ادامه خبر